رفع خطا "MySQL shutdown unexpectedly." در هنگام راه اندازی MySQL در زمپ
14
ژانویه

رفع خطا “MySQL shutdown unexpectedly” در هنگام راه اندازی MySQL در زمپ

زیاد پیش میاد وقتی که میخواید شبیه ساز زمپ یا Xampp خود را استارت کنید به مشکل بر بخورید، یکی از این مشکلات هنگام استارت کردم MySQL هست که سبب میشه خطای زیر به شما داده بشه و اگر نتونید حلش کنید به مشکلات اساسی بر میخورید:

Error: MySQL shutdown unexpectedly.
[mysql] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
[mysql] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
[mysql] Press the Logs button to view error logs and check
[mysql] the Windows Event Viewer for more clues
[mysql] If you need more help, copy and post this
[mysql] entire log window on the forums

این خطا به دلایل مختلفی ممکنه بوجود بیاد. برای اینکه بفهمید مشکل از چیه، باید به فایل لاگ خود MySQL مراجعه کنید. روبروی دکمه START مربوط به MySQL یک دکمه به اسم Log وجود داره که روش کلیک میکنید.

بعد از کلیک بر روی دکمه لاگ، یک فایل تکست باز میشه که به انتها آن باید رجوع کنید. در این فایل بر اساس تاریخ و ساعت میتونید وضعیت عملکرد خود MySQL را ببرسی کنید خطای مورد نظر هم در این قسمت نوشته شده و میتونید ببینید که چرا مای اسکیو ال شما استارت نشده!

پس تاریخ و ساعت اون لحظه ایی رو که خطا داده رو پیدا میکنید و کدی شبیه به کد زیر میبینید:

2022-01-14 16:31:05 0 [ERROR] mysqld.exe: Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files
2022-01-14 16:31:05 0 [ERROR] Plugin ‘Aria’ init function returned error.
2022-01-14 16:31:05 0 [ERROR] Plugin ‘Aria’ registration as a STORAGE ENGINE failed.
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Setting file ‘C:\xampp\mysql\data\ibtmp1’ size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait …
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: File ‘C:\xampp\mysql\data\ibtmp1’ size is now 12 MB.
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: 10.4.19 started; log sequence number 36593631; transaction id 28585
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2022-01-14 16:31:05 0 [Note] Plugin ‘FEEDBACK’ is disabled.
2022-01-14 16:31:05 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded
2022-01-14 16:31:05 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
2022-01-14 16:31:05 0 [ERROR] Aborting

در خط اول میبینید که خطای Aria recovery failed رو نوشته، پس باید به روش زیر مشکل را برطرف کنید:

رفع خطا “MySQL shutdown unexpectedly” در هنگام راه اندازی MySQL در زمپ:

باید فایلی به اسمaria_log_control را حذف نمایید! (‌به همین سادگی)  تا اجازه بده MariaDB دوباره اجرا بشه. این فایل رو میتونید در مسیر زیر پیدا کنید:  \xampp\mysql\data

در پایان زمپ حودتون رو مجدد ببنیدید و باز کنید و مشکل شما حل خواهد شد!

اگر تجربه ایی در این زمینه دارید در قسمت کامنت های بنویسید تا سایر دوستان هم بتونن استفاده کنن