UI و UX در طراحی سایت1
08
مارس

UI و UX در طراحی سایت و کدام مهم تر است؟

UI و UX در طراحی سایت امروزه در طراحی وب سایت ها و اپلیکیشن ها کلمات UX  وUI بارها مورد استفاده قرار می گیرد در عنوان های شغلی طراحان...

ادامه مطلب