نام سایت:   فروشگاه اینترنتی پارسه گرافیک

آدرس سایت:   parsegraphic.ir

برخی از امکانات سایت:   طراحی واکنش گرا و کاربرپسند

تکنولوژی های استفاده شده:

WordPress , JS, MySQL , PHP , HTML5 , CSS3