نام سایت:   وب سرویس تاسیسات یار

آدرس سایت: tasisatyar.com

برخی از امکانات سایت:   طراحی واکنش گرا و کاربرپسند

تکنولوژی های استفاده شده:

WordPress , JS, MySQL , PHP , HTML5 , CSS3

.